слова песни Dark Mordor - Temné tisícroèie, текст песни Dark Mordor - Temné tisícroèie

Реклама
Реклама
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

слова песни Dark Mordor - Temné tisícroèie

+++++++++++++++++++
Tisíc rokov sa modlíme
za mier, lásku a pokoru
strašne dlho si h¾adíme do oèí
všetci sme ¾udia a predsa zabíjame
K¾aèíme v chrámoch spásy
a zrazu sme všetci bratia
èakáme svojho vysnívaného Boha
aby z nás zmyl tisícroèné hriechy
Preèo, povedzte preèo
sme vrahmi vlastných životov?
Preèo, povedzte preèo
sme veriaci a klameme pred Bohom?
Kráèame v zástupoch
tisíce veriacich proti sebe
aké je to hlúpe a absurdné
máme zástavy a kresanské znaky
Tísic rokov trpíme
obviòujeme, trestáme, zabíjame
usvedèujeme, trápime, súdime
klameme, kruto vládneme

Нравится песня? Жми "Мне Нравится" или "Like" :)

При копировании текста песни ссылка на сайт goodsongs.com.ua обязательна!

слова песни Dark Mordor - Temné tisícroèie

Dark Mordor - все песни этого исполнителя

Все тексты являются собственностью их авторов. Тексты распространяются для ознакомления.
Реклама
Реклама
Rambler's Top100
Создание и поддержка сайта: Web-визитка